Ένας Ιερέας με "μειωμένα" προσόντα - Ποιήμα ανέκδοτο για τον πατέρα Ιωάννη

Ένας Ιερέας με "μειωμένα" προσόντα !!!Ένας Ιερέας "μειωμένων" προσόντων
πλήν δεν ομιλεί εις ώτα μη ακουόντων
όπως μίλησε ένα πρωί και σ' εμάς
σαν ένας άλλος Πατροκοσμάς

Στο Νεοχώρι που βρίσκεται στο Μπέλλες
όπου και τ' άγρια άλογα δίχως σέλλες
εκεί ο παπα-Γιάννης έχτισε το σπιτικό του
δίπλα στο ναό του Αγίου Ραφαήλ, τον Άγιο του.

Κόσμος συρρέει από κάθε γωνιά της Ελλάδος
όχι μόνο για να μάθει τη λήξη της "Αποφράδος"
κυρίως για να επικοινωνήσει μ' ένα Άγιο του Θεού
το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ρωμέϊκου λαού.

Γεμάτος από του Αγίου Πνέυματος τη χάρη
με την ταπείνωση εμποδίζει το Θεό να του την πάρει
ένας άλλος γέρων Παϊσιος στην εποχή μας
με τέτοιους ενισχύει ο Χριστός την απαντοχή μας.

Είθε η Παναγιά να τον προστατεύει για πολλά χρόνια
διότι έχουμε ανάγκη από τέτοια του Θεού "αηδόνια"
επειδή αυτά διαλαλούν τη "μέλλουσα πόλη"
σ' εμάς δίνουν την καρδιά τους όλη.

Όπως την έδωσε και στην παρέα μου εκείνο το πρωινό
ας είν' καλά ο Κώστας που με πήγε να τον ιδώ
τώρα πια έχει ταραχτεί η ρότα
από το Μπέλλες κατέρχονται τα φώτα.

Από έναν αγράμματο και απλούν ιερέα
μαθαίνει κανείς τα της πίστεως σπουδαία
τούτο το θαύμα γίνεται μόνο στο δικό μας τόπο
και προέρχεται από το δικό μας της ρωμιοσύνης τρόπο.

Ο Λέων - Α. Ιωαννίδης