Παπα Γιάννης - Βίντεο με πνευματικές νουθεσίες

"ΕΥΛΟΓΙΑ"
ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑΚατόπιν πολλών παρακλήσεων που δεχτήκαμε από άτομα  που γνώριζαν, δέθηκαν και αγάπησαν τον πατέρα Ιωάννη Καλαϊδη να προβάλουμε κάποιο βίντεο που να προβάλει τον Θεοφόρο πατέρα ζωντανό,σας δίνουμε σήμερα την μέρα που τελέστηκε το μνημόσυνο για τα εξάμηνα από την μέρα της αποδημίας του ως ευλογία, ένα πρώτο δείγμα από μια σειρά προσωπικών βίντεο προσκυνητών που θα ακολουθήσουν.

Το πρώτο αυτό βίντεο αφιερώνεται (ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ) στην κόρη του Θεοδώρα και γενικά σε όλη του την οικογένεια συνοδευμένο με την αγάπη μας και το σεβασμό μας πρός τον Άξιο αυτόν πατέρα της Ορθοδοξίας μας.


 ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΣΟ ΓΕΡΟΝΤΑ
ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ ΝΑ 'ΧΟΥΜΕ